Provozní řád

Provozní řád

Vážení golfisté, v golfovém areálu Yard Resort platí tento provozní (návštěvní) řád:

TRÉNINKOVÝ AREÁL

 • Vstupujte na tréninkové plochy jen po úhradě vstupního poplatku. Při zakoupení míčů na driving range, green fee na hřiště či jiné služby je vstup na tréninkové plochy bezplatný.
 • Na chipping greenech není dovoleno používat vlastní míče, trénink provádějte výlučne s míči z vydavače.
 • Buďte ohleduplní, nerušte a neohrožujte ostatní hráče.
 • Udržujte v areálu pořádek.
 • Tréninkovou hru provádějte výlučně z vyhrazených ploch.
 • Nenechávejte cenné věci v zaparkovaných vozidlech.
 • Po hře z cvičných bunkerů prosíme uhrabat stopy.
 • Nevstupujte do míst označených jako biozóna (červené kolíky se zeleným vrškem).
 • Drivingové míče jsou majetkem Yard Resortu. Jejich odnášení mimo areál je zakázáno. Současně je zakázána hra těmito míči na golfovém hřišti.
 • V případě problému s výdejníkem míčů kontaktujte recepci.
 • Vstup se psy je povolen pouze na vodítku.
 • Dbejte pokynů zaměstnanců areálu.

 
9JAMKOVÉ GOLFOVÉ HŘIŠTĚ

 • Hřiště je veřejné a je určeno i pro hráče bez HCP.
 • Vstup na hřiště jen po rezervaci hracího času, odbavení na recepci a úhradě hracího poplatku.
 • Velikost skupiny hráčů je max. 4 osoby.
 • Udržujte tempo hry vyznačené na scorekartě, po dosažení 5 úderů nad par jamky již danou jamku nedohrávejte a pokračujte na další jamku.
 • Na hřišti je přísně zakázáno hrát drivingovými míči.
 • Neprovádějte cvičné švihy na odpališti.
 • Při nesoutěžní hře je vždy povoleno míč stavět na nízko střižených plochách na délku skórekarty.
 • Opravte stopy po dopadu míče na jamkovišti a vracejte vyseklé drny na odpališti a ferveji.
 • Nevjíždějte vozíky na odpaliště, jamkoviště a do jeho těsné blízkosti.
 • Po odehrání z bunkeru prosíme uhrabat stopy.
 • U malých stromkům do výše 2m nehrajte a využijte úlevu beztrestného dropu.
 • Při zasažení drátů elektrického vedení opakujte beztrestně ránu.
 • Neodehrávejte míč z oblastí označených jako biozóna (červené kolíky se zeleným vrškem).
 • Vstup se psy je povolen pouze na vodítku.

UPOZORNĚNÍ: Hráč a doprovod hráče vstupuje na hřiště výhradně na vlastní nebezpečí. Z podstaty golfové hry návštěvník vnímá rizika spojená s možností zasažení míčem, holí apod.. Za způsobenou škodu na zdraví či majetku ostatních hráčů nebo vybavení areálu svým počínáním vždy odpovídá samotný hráč.

V případě nerespektování tohoto provozního řádu může být hráč vyloučen ze hry nebo vykázán z golfového areálu bez náhrady. 

Děkujeme za respektování pravidel a přejeme vám hezkou hru!

Yard Resort GC

Contact

+420 730 186 837
golf@yardresort.com

Yard Resort Golf Club
Ke Tvrzi 7
250 72 Předboj

Weather

Follow us

     
 
Email news?