Místní pravidla

Místní pravidla

  1. Stavění míče - kdekoliv na nízko střižených plochách (fervej a nižší) v místech nedokonalého travního povrchu je možné míč postavit do vzdálenosti max. na šířku jedné rozložené skorekarty, ne blíže jamce.
  2. Veškeré stromky (součást výsadby) do výše 2m (nemusí být označeny modrou stuhou), popřípadě i vyšší stromy opatřené podpěrou, s příhrnem mulče a samotné podpěry jsou nepohyblivé závady s možností beztrestné úlevy. Prosíme o ochranu těchto stromků.
  3. Navazující kolíky (např. přechod trestné oblasti / out) - rozhraní vedeno kolmo k dráze jamky, pokud není vyznačeno dalším kolíkem.
  4. Plochy označené modrými kolíky jsou oblasti půdy v opravě se zákazem hry. Povinná beztrestná úleva na nejbližší možné místo mimo tuto plochu od místa polohy míče, ne blíže jamce (zejména jamky 6 a 7).
  5. Nepohyblivými závadami jsou pevné informační tabule, koše a další inventář hřiště, meliorační skruž na jamce č.6/9.
  6. Pohyblivé závady jsou přemístitelné cedule, distanční kolíky či kolíky označující oblast se zákazem hry, trestnou oblast nebo oblast půdy v opravě, nikoliv však bílé kolíky označující hranici hřiště. Po odehrání míče vraťte odstraněné kolíky přesně na původní místo.
  7. Oblasti se zákazem hry jsou označeny červenými kolíky se zeleným koncem. Vstup je povolen se zvýšenou opatrností, ovšem se zákazem hry. Postup jako u červené trestné oblasti.
  8. Elektrické vedení - při zásahu vodiče elektrického vedení (drátů) se rána povinně beztrestně opakuje. V případě přímého zasažení konstrukce (sloupu a jeho součástí, včetně izolátorů) se rána neopakuje.
  9. Vnitřní out - na levé straně jamky č.7 je vyznačena vnitřní hranice hřiště. Tato hranice je platná pouze při hře na této jamce. Na jamce č.8 je tato hranice neplatná a kolíky mají statut nepohyblivé závady (nesmí se přemisťovat).

Contact

+420 730 186 837
golf@yardresort.com

Yard Resort Golf Club
Ke Tvrzi 7
250 72 Předboj

Weather

Follow us

     
 
Email news?