News

Pozvánka na Valnou hromadu

Vážení členové klubu YRGC,

přijměte pozvání na Valnou hromadu členů Golfového klubu YARD RESORT, kterou správní rada klubu svolává na středu 31. května 2023 v 18.00 hodin v prostorách YARD RESORTU, Předboj, Ke Tvrzi 7.

Program valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva o činnosti klubu v roce 2022
 4. Zpráva předsedy sportovně – technické komise za rok 2022
 5. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2022
 6. Přehled činnosti YRGC na rok 2023
 7. Prezentace a schválení rozpočtu YRGC na rok 2023
 8. Volba nových volených orgánů spolku
  a. správní rada
  b. revizor
 9. Jmenování členů správní rady, volba předsedy a místopředsedy a prezidenta
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr

V případě nedostatečné účasti členů bude VH prohlášena za neusnášeníschopnou a bude vyhlášena náhradní valná hromada, která bude v souladu se stanovami svolána v náhradním termínu (obratem) na původním místě. Pro případné další organizační pokyny sledujte prosím stránky golf.yardresort.com

Těšíme se na Vaši účast.

YRGC

Contact

+420 730 186 837
golf@yardresort.com

Yard Resort Golf Club
Ke Tvrzi 7
250 72 Předboj

Weather

Follow us

     
 
Email news?