Hřiště a tréninkový areál

Golfový klub

Golfový klub

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ VALNOU HROMADU GOLFOVÉHO KLUBU YARD RESORT

Vážená paní, vážený pane,

přijměte pozvání na Valnou hromadu členů Golfového klubu YARD RESORT, kterou správní rada klubu svolává na sobotu 24. dubna 2016 v 18.30 hodin v prostorách YARD RESORTU, Předboj, Ke Tvrzi 7.

Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o činnosti klubu v roce 2015
4. Zpráva předsedy sportovně – technické komise za rok 2015
5. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2015
6. Zpráva revizní komise o hospodaření YRGC v roce 2015
7. Plán činnosti YRGC na rok 2016
8. Prezentace a schválení rozpočtu YRGC na rok 2016
9. Schválení návrhu nového znění stanov spolku (návrh nového znění zde)
10. Volba orgánů společnosti
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr

V případě nedostatečné účasti členů bude VH prohlášena za neusnášeníschopnou a bude vyhlášena náhradní valná hromada, která se uskuteční v náhradním termínu 25.května 2016 na původním místě.

Pro případné další organizační pokyny sledujte prosím stránky www.yardresort.com

Těšíme se na Vaši účast.

Jménem správní rady YARD RESORT


Ing. Marek Sajner
Člen správní rady YARD RESORT O.S.
V Předboji dne 24.3.2016

Golfové kurzy a výuka

Akce a turnaje