Hřiště a tréninkový areál

Hřiště a tréninkový areál

 

Vážení golfisté, v golfovém areálu Yard Resort platí tento návštěvní řád:

TRÉNINKOVÝ AREÁL

 • Vstupujte na tréninkové plochy jen po úhradě vstupního poplatku. Při zakoupení míčů na driving range, gree fee
  na hřiště či jiné služby je vstup na tréninkové plochy bezplatný
 • Na chipping greenech není dovoleno používat vlastní míče, trénink provádějte výlučne s míči z vydavače
 • Buďte ohleduplní, nerušte a neohrožujte ostatní hráče
 • Udržujte v areálu pořádek
 • Tréninkovou hru provádějte výlučně z vyhrazených ploch
 • Nenechávejte cenné věci v zaparkovaných vozidlech
 • Po hře z cvičných bunkerů prosíme uhrabat stopy
 • Nevstupujte do částí areálu označeného jako biozóna
 • Drivingové míče jsou majetkem Yard Resortu. Jejich odnášení mimo areál je zakázáno. Současně je zakázána hra těmito míči na golfovém hřišti
 • V případě problému s výdejníkem míčů kontaktujte recepci
 • Dbejte pokynů zaměstnanců areálu. V případě nerespektování návštěvního řádu může být hráč vyloučen ze hry
 • VSTUP SE PSY POVOLEN POUZE NA VODÍTKU

HŘIŠTĚ 9 JAMEK

 • Hřiště je veřejné a je určeno i pro hráče bez HCP
 • Vstup na hřiště jen po rezervaci hracího času, odbavení na recepci a úhradě hracího poplatku
 • Velikost skupiny hráčů jsou max. 4 osoby
 • Udržujte tempo hry vyznačené na scorekartě, po dosažení 5 úderů nad par jamky již jamku nedohrávejte a pokračujte prosím na další jamku
 • Na hřišti je přísně zakázáno hrát drivingovými míči
 • Neprovádějte cvičné švihy na odpališti
 • Při nesoutěžní hře je povoleno míč stavět na nízko střižených plochách na délku skórekarty
 • Upravujte stopy po dopadu míče na green
 • Po odehrání z bunkeru prosíme uhrabat stopy
 • U malých stromkům do výše 2m nehrajte a využijte úlevu beztrestného dropu
 • Při zasažení drátů VN opakujte beztrestně ránu
 • Nevstupujte do částí hřiště označeného jako biozóna
 • VSTUP SE PSY POVOLEN POUZE NA VODÍTKU

 

UPOZORNĚNÍ: Hráč a doprovod hráče vstupuje na hřiště výhradně na vlastní nebezpečí. Z podstaty golfové hry návštěvník vnímá rizika spojená s možností zasažení míčem, holí apod.. Za způsobenou škodu na zdraví či majetku ostatních hráčů nebo vybavení areálu svým počínáním vždy odpovídá samotný hráč.


Přejeme Vám hezkou hru!

 

Golfový klub

Golfové kurzy a výuka

Akce a turnaje