Omezení provozu hřiště a travnatých ploch 30. 10. 2019

Vážení návštěvnící golfového areálu,

v případě, že ranní teploty se pohybují pod bodem mraazu, je zakázáno vstupovat na jakékoliv travnaté plochy, ať se jedná o plochy tréninkové nebo golfové hřiště samotné.

Pokud je tráva namrzlá a někdo se po ní projde, dojde k jejímu významnému poškození, které způsobí nejen rozlámání travních stébel, která se mohou regenerovat až opět v jarních měsících v období vegetace, ale rovněž o oslabení rostlin a tím jejich menší odolnosti vůči různým škůdcům a chorobám.

Pokud je tedy ráno tráva namrzlá, vyčkejte až do okamžiku, kdy denní teplota dosáhne alespoň +5°C a kdy dojde k úplnému rozmrznutí travního porostu bez rizika jeho poničení.

K tréninku je možné vždy použít krytou část driving range bez omezení.